Trong những năm qua, công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo luôn được Cục THADS Vĩnh Phúc chú trọng thực hiện, và đã...

 Trong những năm qua, công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo luôn được Cục THADS Vĩnh Phúc chú trọng thực hiện, và đã đạt được những kết quả quan trọng.

Giai đoạn 2016- 2021, Cục THADS tỉnh Vĩnh Phúc đã tiếp 664 lượt công dân với 516 vụ việcGiai đoạn 2016- 2021, Cục THADS tỉnh Vĩnh Phúc đã tiếp 664 lượt công dân với 516 vụ việc

Theo báo cáo của Cục THADS tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2016- 2021, đơn vị đã tiếp 664 lượt công dân với 516 vụ việc. Đến thời điểm hiện tại 100% vụ việc đã được giải quyết theo đúng thẩm quyền.

Thông qua các buổi tiếp công dân, đối thoại trực tiếp Cục THADS Vĩnh Phúc cũng đã lồng ghép, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về THADS để người khiếu nại, tố cáo hiểu rõ hơn về quyền và nghĩa vụ của mình. Đây là công tác được duy trì, thực hiện nghiêm túc và thường xuyên.

Đối với công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, trong 5 năm qua, các cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận 744 đơn (tăng 597 đơn bằng 406,1% so với cùng kỳ giai đoạn 2010-2015). Trong tổng số đơn tiếp nhận có 693/744 đơn đủ điều kiện giải quyết trong đó có 46 đơn trùng nội dung. Nội dung các đơn đều liên quan đến nội dung về thi hành án dân sự, không có đơn liên quan đến án hành chính.

Các cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh đã xử lý, phân loại giải quyết 637/637 vụ việc của 744 đơn, đạt tỷ lệ 100%. Trong thời gian qua, các cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh không phát sinh khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài.

Tại buổi giám sát công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại Cục THADS tỉnh của đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh vừa được tổ chức, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Văn Mạnh đã đánh giá cao kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Cục Thi hành án tỉnh trong thời gian qua.

Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị trong thời gian tới, Cục THADS tỉnh tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các các đơn vị trong chỉ đạo, thực hiện tiếp công dân định kỳ, đột xuất, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định.

Cùng với đó, làm tốt công tác giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo theo quy định của pháp luật, nhất là các vụ việc tồn tại, kéo dài, tránh gây bức xúc trong nhân dân. Đồng thời, có giải pháp hiệu quả giải quyết các tồn tại hạn chế trong quá trình thi hành pháp luật về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; xem xét kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức cá nhân liên quan đến những tồn tại, hạn chế trong công tác này.

Các cơ quan cần đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết khiếu nại tố cáo.

Đoàn ĐBQH tỉnh cũng sẽ tổng hợp những đề xuất, kiến nghị, trình Quốc hội và các cơ quan Trung ương xem xét, điều chỉnh các quy định của pháp luật trong lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo cũng như các lĩnh vực khác liên quan.