Bà Quế Thị Trâm Ngọc, Trưởng phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật Sở Tư pháp Nghệ An vừa được bầu giữ chức Phó trưởng Ban...

 Bà Quế Thị Trâm Ngọc, Trưởng phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật Sở Tư pháp Nghệ An vừa được bầu giữ chức Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý - Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng bà Quế Thị Trâm Ngọc (Ảnh TD)Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý - Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng bà Quế Thị Trâm Ngọc (Ảnh TD)

Tại kỳ họp thứ 5 (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII đã tiến hành thủ tục bầu bổ sung chức vụ Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tại kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh đã trình bày Tờ trình về việc giới thiệu nhân sự để HĐND tỉnh xem xét, bầu bổ sung Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với bà Quế Thị Trâm Ngọc, đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Trên cơ sở tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh, các đại biểu đã bỏ phiếu kín để bầu Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh.

Kết quả, bà Quế Thị Trâm Ngọc đã được bầu giữ chức vụ Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 với tỷ lệ 100% đại biểu tham dự kỳ họp.

Các đại biểu HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử.

Bà Quế Thị Trâm Ngọc có trình độ học vấn: Thạc sĩ Luật Kinh tế. Lý luận chính trị: Cao cấp. Trước khi giữ chức Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh Nghệ An bà Trâm là Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Sở Tư pháp Nghệ An.