Ngày 24, 25/3/2022, Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật và tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ ...

 Ngày 24, 25/3/2022, Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật và tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh năm 2022 .

 Lào Cai: nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ Báo cáo viên pháp luật

Tại hội nghị các giảng viên đã trao đổi nội dung pháp lý liên quan đến công tác PBGDPL; vị trí, vai trò, ý nghĩa của công tác PBGDPL; Chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật hiện hành của Nhà nước về công tác PBGDPL, những yêu cầu đặt ra với công tác PBGDPL trong giai đoạn hiện nay; ... Kỹ năng phổ biến giáo dục pháp luật chuyên đề: Pháp luật về tiếp công dân; khiếu nại, tố cáo; xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, quyền về tài sản của vợ, chồng theo Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014; .... và thực hành kỹ năng PBGDPL qua các nội dung quy định pháp luật cụ thể.

Hội nghị là cơ hội để các Báo cáo viên trao đổi và rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật, trao đổi và trang bị thêm kỹ năng, nghiệp vụ PBGDPL tạo sự chuyển biến về chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh. Nêu cao trách nhiệm của đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đến các tầng lớp cán bộ và Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

N