Sáng ngày 26/3 UBND tỉnh Lai Châu tổ chức hội nghị tuyên truyền trực tuyến từ tỉnh đến xã để giới thiệu một số luật chuyên ngành và các vă...

 Sáng ngày 26/3 UBND tỉnh Lai Châu tổ chức hội nghị tuyên truyền trực tuyến từ tỉnh đến xã để giới thiệu một số luật chuyên ngành và các văn bản có liên quan đến lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, và các chính sách đặc thù của tỉnh để thu hút, tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư kinh doanh vào tỉnh Lai Châu.


Lai Châu hội nghị phổ biến văn bản quy phạm pháp luật ảnh 1

Quang cảnh hội nghị tỉnh Lai Châu

Trong những năm qua công tác triển khai, thi hành pháp luật luôn được UBND tỉnh quan tâm, chỉ đạo tổ chức triển khai; các Luật, Nghị quyết của Quốc hội, Nghị định, Thông tư hướng dẫn đều được triển khai kịp thời; đặc biệt là các quy định liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh nhằm giúp cho các nhà đầu tư, người dân và doanh nghiệp được hưởng đầy đủ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Tuy nhiên, qua thực tiễn tại địa phương cho thấy, một số lĩnh vực pháp luật việc áp dụng, vận dụng ở một số nơi, một số cơ quan, đơn vị, tổ chức, người dân và doanh nghiệp vẫn chưa có sự nhận thức thống nhất; hoặc cách hiểu, cách vận dụng còn chưa đúng với quy định của pháp luật đặc biệt là các quy định liên quan đến đầu tư, kinh doanh và các thủ tục của doanh nghiệp.

Nhằm giúp lãnh đạo các sở, ngành, lãnh đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn và các doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn tỉnh kịp thời cập nhật những điểm mới, thống nhất cách hiểu, cách áp dụng. Đồng thời, sẽ giải đáp những thắc mắc của cơ quan quản lý nhà nước và cộng đồng doanh nghiệp về các quy định liên quan đến đầu tư, đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn.

Với hơn 1.500 đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh và các điểm cầu các huyện, thành phố, xã, phường.

Phát biểu Khai mạc Hội nghị, ông Hà Trọng Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Hội nghị là điều kiện rất tốt cho các cấp, các ngành của tỉnh có cơ hội tiếp cận trao đổi, thảo luận trực tiếp với báo cáo viên những vấn đề còn vướng mắc trong việc áp dụng pháp luật. Vì vậy, đề nghị lãnh đạo các sở, ngành thuộc UBND tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các doanh nghiệp Nhà nước; Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Lai Châu; đại điện một số doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn tỉnh Lai Châu và các đại biểu cần căn cứ vào tình hình thực tiễn của đơn vị mình mạnh dạn trao đổi với báo cáo viên những khó khăn, vướng mắc đang gặp phải trong lĩnh vực, ngành, địa phương theo chức năng nhiệm vụ được giao và cách tiếp cận của doanh nghiệp với cơ quan quản lý Nhà nước. Từ đó nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành, tuân thủ những quy định pháp luật của các cơ quan quản lý Nhà nước trong thi hành công vụ; của người dân và doanh nghiệp trong quá trình đầu tư vào tỉnh Lai Châu.

Đồng chí cũng đề nghị lãnh đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, các đồng chí trực tiếp làm chuyên môn nghiệp vụ ngoài việc tiếp thu những kiến thức cũng cần nghiêm túc, thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, thiếu sót trong thời gian qua để chấn chỉnh, khắc phục nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Lai Châu được cùng phát triển lành mạnh, bình đẳng.

Lai Châu hội nghị phổ biến văn bản quy phạm pháp luật ảnh 2

Các điểm cầu tham dự hội nghị

Ngay sau khai mạc, đại biểu được nghe các Báo cáo viên triển khai Luật Đầu tư năm 2020; Nghị định 31/2021/ND-CP hướng dẫn Luật Đầu tư năm 2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số quy định của 9 Luật được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ nhất; Luật Doanh nghiệp năm 2020; Nghị định 47/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Doanh nghiệp 2020. Theo đó, Luật Đầu tư năm 2020 gồm có 07 Chương, 77 Điều và 4 Phụ lục gồm những nội dung chủ yếu như: Nguyên tắc áp dụng và các Luật có liên quan; các ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh và ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; chính sách ưu đãi hỗ trợ đầu tư; thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư và thực hiện dự án đầu tư… Đối với Luật Doanh nghiệp năm 2020 gồm có 10 chương, 218 điều trong đó Báo cáo viên sẽ làm rõ những điểm mới của Luật Doanh nghiệp năm 2020 so với năm 2014 và một số lưu ý khi áp dụng Luật Doanh nghiệp và phân tích, lưu ý về quản trị công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020.

Đại biểu cũng tham gia phát biểu, thảo luận về những nội dung cần làm rõ, trên cơ sở đó, Báo cáo viên sẽ giải đáp và cùng trao đổi từ đó nhằm nâng cao hơn nhận thức pháp luật.

Nguyễn Hải - Hữu Trường