Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 Sáng 23/12, Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI, nhiệm...

 

Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Sáng 23/12, Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã diễn ra với chủ đề “Dân chủ, đoàn kết, sáng tạo, đột phá, phát triển; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh”.

Có 216 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 192.000 hội viên phụ nữ trong toàn tỉnh về dự Đại hội. Bà Đỗ Thị Thu Thảo - Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, ông Ngô Chí Cường - Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh dự và chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu khai mạc Đại hội, bà Kiên Thị Minh Nguyệt - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Trà Vinh, cho biết: Nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh luôn đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, lãnh đạo và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ X, góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lấn thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X.

Trước yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh luôn phát huy tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc, truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam; rèn luyện phẩm chất đạo đức "Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang", phát huy tiềm năng, sức sáng tạo của phụ nữ nhằm xây dựng người phụ nữ Việt Nam có tri thức, sức khỏe, năng động, sáng tạo, có lối sống văn hóa, có lòng nhân hậu, biết quan tâm lợi ích xã hội và cộng đồng; phát huy những đức tính tốt đẹp và khát vọng vươn lên của phụ nữ Trà Vinh.

"Những thành tích đáng trân trọng đó, là nguồn cổ vũ, động viên, là cơ sở vững chắc và tiền đề quan trọng thúc đẩy công tác Hội, phong trào phụ nữ tỉnh nhà phát triển bền vững trong thời gian tới. Khẳng định vai trò, vị trí của tổ chức Hội trong sự nghiệp đổi mới, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh", Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Trà Vinh nhấn mạnh.

Khai mạc Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI - Ảnh 1.

Đại biểu biểu quyết một số nội dung của Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại phiên trù bị . Ảnh - Báo Trà Vinh

Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2021 – 2026 có nhiệm vụ kiểm điểm sự lãnh đạo, điều hành của Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh khóa X; bầu Ban Chấp hành khóa XI. Đồng thời, bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII.

Trước đó, vào sáng ngày 22/12, Hội LHPN tỉnh Trà Vinh đã tổ chức đoàn dâng hoa, dâng hương viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đền thờ của Người (xã Long Đức, TP Trà Vinh). Chiều cùng ngày,  Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra phiên trù bị thực hiện các các nội dung: bầu Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký Đại hội, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu; biểu quyết thông qua chương trình Đại hội chính thức; thông qua nội quy, quy chế làm việc của Đại hội; quán triệt Quy chế bầu cử trong hệ thống Hội.

Đồng thời, trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII; Điều lệ Hội LHPN Việt Nam (sửa đổi, bổ sung); trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh khóa X, trình Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Thông báo một số nội dung hướng dẫn sinh hoạt của đại biểu tham dự đại hội phiên chính thức.

Ngoài ra, đại biểu Đại hội phát biểu thảo luận, tham luận các nội dung về vai trò của phụ nữ trong gia đình và xã hội, công tác tập hợp hội viên dân tộc Khmer vào tổ chức Hội, phụ nữ tham gia thực hiện an sinh xã hội.

Theo: Phụ Nữ Việt Nam