(PLVN) - Theo dõi Đại hội Đảng lần thứ XIII, đại diện cộng đồng doanh nghiệp (DN), hiệp hội, chuyên gia kinh tế cho biết rất quan tâm tới ...

 (PLVN) - Theo dõi Đại hội Đảng lần thứ XIII, đại diện cộng đồng doanh nghiệp (DN), hiệp hội, chuyên gia kinh tế cho biết rất quan tâm tới các nội dung văn kiện và cũng như thảo luận tại Đại hội Đảng lần thứ XIII đối với các đường lối, chủ trương phát triển kinh tế trong thời gian tới.

Cộng đồng doanh nghiệp tin tưởng vào quyết sách của Đảng, Nhà nước

TS. Tô Hoài Nam, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam.

TS. Tô Hoài Nam, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội DN nhỏ và vừa Việt Nam cho rằng, doanh nhân phải hiểu tình hình đất nước, hiểu đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước để xây dựng kế hoạch và định hướng đi cho DN mình.

Theo ông Nam, dấu ấn thực hiện thành công mục tiêu “kép” trong năm 2020 rất đặc biệt và điều đó tạo nên năng lượng rất mạnh, sự phấn chấn, hào hứng, tăng thêm niềm tin của cộng đồng DN vào các quyết sách phát triển kinh tế của Đảng và Nhà nước ở Đại hội XIII.

Trong các chính sách để cụ thể hóa các Nghị quyết Đại hội XIII sắp tới, rất cần phát triển đội ngũ doanh nhân tương xứng, giữ vai trò tiên phong trong hội nhập, góp phần định vị sức mạnh, uy tín của nền kinh tế mang thương hiệu Việt Nam, đóng góp cho sự phát triển của đất nước. 

“Mặc dù chủ trương, định hướng, nhiệm vụ 2021-2025 đã khái quát toàn diện, đúng đắn và bao gồm nhiều hàm ý nhưng dưới góc độ DN và kinh tế, cộng đồng doanh nhân mong muốn, khi triển khai, rất cần xác lập rõ hơn một số mục tiêu như: Cần tập trung chỉ đạo hoàn thành dứt điểm một số công trình hạ tầng trọng điểm, không để kéo dài thời gian thi công, gây khó khăn, phiền hà cho giao thông của người dân, lưu thông hàng hóa của doanh nghiệp”, ông Tô Hoài Nam đề xuất. 

V.Tân/PLVN